Vyhľadávanie:

Občianske združenie Jánska dolina

OZ Jánska dolina bolo založené v roku 2007. Vzniklo z iniciatívy nadšencov z obce a doliny, ktorí chceli a chcú v Liptovskom Jáne vylepšovať poskytované služby a produkty v oblasti cestovného ruchu. Hlavnými zakladateľmi bola obec a majitelia niektorých ubytovacích a stravovacích zariadení. Postupne sa pridali aj poskytovatelia rôznych služieb. Združenie má momentálne stabilný počet členov a snaží sa o postupné rozširovanie tejto členskej základne.

Z doterajších aktivít môžeme spomenúť:

  • účasť na niekoľkých výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu
  • usporiadanie medzinárodného workshopu cest. ruchu v Liptovskom Jáne
  • vydanie dvoch spoločných propagačných materiálov (katalóg a prospekt)
  • pravidelné stretnutia za účelom výmeny skúseností, postrehov a skvalitnenia ďalšej činnosti
  • usporiadanie viacerých spoločných akcií a podujatí, aktivity v rámci leta
  • vytvorenie vlastnej webovej stránky

Členovia združenia, ktorí sú prezentovaní na tejto webovej stránke spĺňajú všetky legislatívne podmienky a garantom poskytovania kvalitných služieb je práve naše občianske združenie.