Vyhľadávanie:

Banícky dom

Vzdialenosť: 20 km z Liptovského Jána
Banícky dom

Banícky dom bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Sú v ňom zachované jedinečné predmety dokumentujúce spôsob života a zamestnania obyvateľov Boce koncom 19. a začiatkom 20.storočia. 

Postupný  úpadok banského podnikania od 17. storočia a jeho definitívny zánik v prvej polovici 19.storočia spôsobil, že obyvateľstvo sa začalo orientovať na chov dobytka a oviec.  Charakteristické lúčne hospodárenie a zimný chov hovädzieho dobytka  v lúčnych maštaliach  predstavujú v rámci Slovenska  jedinečnú kultúrnu formu. Najvýraznejšou a najpozoruhodnejšou zložkou ľudovej architektúry v Bockej  doline sú obytné domy. Ich pôdorys sa vyznačuje rozvinutou najmenej štvorpriestorovou  častejšie päťpriestorovou dispozíciou. Je to zvláštna kombinácia maštaľného a komorového domu, ktorý sa vyvinul v osobitostiach zdrojov obživy a s ňou spojeného spôsobu života tamojších obyvateľov.

 

Obce Nižná a Vyšná Boca sú vyhľadávané turistické lokality. Vyznačujú sa tým, že takmer každá stavba je drevenica. Je to prehliadka starých i nových drevených stavieb, ktoré architektonicky zapadajú do prostredia.