Vyhľadávanie:

Národopisné múzeum

Národopisné múzeum

Jedinečná expozícia ovčiarstva a galéria ľudových umeleckých predmetov s tématikou ovčiarstva a salašníctva.

Sú tu odprezentované historické formy tradičných spôsobov chovu oviec a spracovania ich produktov podľa jednotlivých kultúrnohistorických regiónov Slovenska. Okrem predmetov približujúcich ovčiarstvo ako tradičnú formu zamestnania ľudí, pracovných pomôcok a náradia na spracovanie ovčieho mlieka tu nájdete aj artefakty, charakterizujúce ovčiarstvo ako stav - odev, doplnky, šperky. Osobitnú časť galérie tvoria predmety z tvorby tradičných a súčasných ľudových neprofesionálnych tvorcov, ktoré sú zamerané na rozmanitú tvorbu v rôznych materiálových oblastiach – drevo, kov, koža , rohovina, hlina, sklo, textil.