Vyhľadávanie:

Rímsko-katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol

Gotický oltár s hlavnou sochou madony postavili asi v roku 1740. Krstiteľnica je kamenná s dreveným obkladom - klasicizmus. Organ pochádza od Martinusa Zorkovského z Kremnice. Všetky časti vyše 200-ročného nástroja sú pôvodné a funkčné. Zo zvonov ostal len starobylý zvon (genga) z roku 1576, ktorý je umiestnený v malej vežičke. Terajšie dva zvony sú z roku 1931. V pôdoryse kostola sú tri kryptové priestory. Pred hlavným vchodom je zakrytá veľká morová jama, kde pochovávali deti a ženy počas moru. Súčasný výskum ukázal, že za hlavným oltárom sú schody vedúce do podzemných chodieb. Zaujímavosťou je, že keď potichu sedíte v tomto kostole, tak počujete bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním.