Vyhľadávanie:

Evanjelický a.v. kostol

Evanjelický a.v. kostol

 

Bol postavený v roku 1783. V roku 1907 jeho drevená časť pri požiari zhorela. Za dva roky bol na tom istom mieste postavený nový jednoloďový neobarokový kostol so stĺpovou architektúrou nadstavcovým štýlom. Oltár pochádza z roku 1902a spolu s oragnom ho daroval Jozef Szentyványi - Gemerský. Oltár a kazateľnicu vyrobil rezbár ondrej Melicher z Podturne. Organ postavil Jan Tuček z Kutnej Hory. Do novopostavenej veže boli umiestnené tri zvony odliate v Rumunsku. V prvej svetovej vojne boli zvony zlikvidované a po vojne doviezli dva nové. Pri posviacke kostola boli zasadené lipy s pomenovaním Benešova, Štefánikova, Šrobárova, ktoré stoja dodnes.